Kullanım Koşulları

 1. Taraflar
  1. “Borusansanat.com” ismiyle faaliyette bulunan site (bundan böyle kısaca “Site” olarak anılacaktır), Asmalı Mescit Mahallesi, Orhan Adli Apaydın Sok. No:1 Beyoğlu, İstanbul adresinde mukim Borusan Kocabıyık Vakfı Kültür Sanat İktisadi İşletmesi (Borusan Sanat) tarafından yönetilmektedir.
  2. Site kullanıcıları (Kullanıcı[lar]), Site’yi kullanırken Kullanım Koşulları’na (aşağıda kısaca “Koşullar” olarak anılacaktır), uygun davranmakla yükümlü olduklarını bilmektedirler.
  3. İşbu Koşullar kapsamında Borusan Sanat ve Kullanıcılar ayrı ayrı “Taraf”, birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaktır.

 2. Koşullar’ın Konusu
  İşbu Koşullar’ın konusu, Kullanıcılar’ın Site içerisinde sunulan hizmetlerden faydalanabilmesi ve etkinlikleri görüntüleyebilmesi için uyulması gereken usul ve esaslar ile Site’nin kullanılmasına ilişkin hüküm ve koşulları belirlemek ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

 3. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri
  1. İşbu Koşullar’a konu Site, işbu Koşullar ve Site’de zaman zaman yayımlanabilecek şartlar ve ilgili mevzuata uygun şekilde kullanılmak koşuluyla herkese açıktır.
  2. Site içerisinde herkesin kullanımına açık olarak, ad, soyadı ve e-posta adresi girilerek üye olunan ve düzenli aralıklar ile gönderilen e-bülten uygulaması bulunmaktadır. Kullanıcılar Site içerisindeki e-bülten formuna bilgilerini girerek ve onay vererek, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Borusan Quartet, Borusan Virtuosi, Borusan Müzik Evi, Ertuğ & Kocabıyık Yayınları ve Borusan Müzik Bursu ile ilgili bilgiler ile Borusan Sanat’ın düzenlemiş olduğu etkinliklere ilişkin haberleri almayı kabul etmektedir.
  3. Kullanıcı, Site’nin bir elektronik ticaret platformu olmadığını, Site’de yer alan linkler üzerinden ulaşılabilen ve 3. kişilere ait web sitelerinden satın alınabilen ürün ve hizmetler için, başta tüketici mevzuatından doğanlar olmak üzere, her türlü talebin tek muhatabının ilgili 3. kişiler olduğunu, bu kapsamda Borusan Sanat’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Borusan Sanat’ın bu kişilerin temsilcisi, vekili olmadığını veya bu kişiler adına işlem yapan konumunda bulunmadığını kabul ve beyan eder.
  4. Kullanıcı, Site’de gerçekleştireceği tüm işlemlerde Koşullar ile Site’de zaman zaman yayımlanabilecek diğer hükümlere, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlar ve üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır.
  5. Site’nin kullanımına ilişkin her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Borusan Sanat, Kullanıcı’nın Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Koşullar ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Borusan Sanat’ın, üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Koşullar’da belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı uğrayacağı zararlarla ilgili olarak Kullanıcı’ya rücu edilecektir.
  6. Kullanıcı Site’de yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Site’ye erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

 4. Borusan Sanat’ın Hak ve Yükümlülükleri
  1. Site’de bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı, aksi belirtilmedikçe, Borusan Sanat’a aittir. Site’nin tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Site’den faydalanmanın ötesinde kullanılması, Site dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcılar’ın Site’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site’ye ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Site’den faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, Site’ye bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Site’de yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgi ve içeriklere yetkisiz bir şekilde erişmesi; Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site, Borusan Sanat ve diğer Kullanıcılar’a zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucunun çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Borusan Sanat sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.
  2. Borusan Sanat’ın herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Koşullar ve eki niteliğindeki Gizlilik Koşulları ve Site üzerinden yayımladığı sair koşulları, dilediği zaman, tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya bunları yenileme ve Site’yi yeniden organize etme, Site’nin konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Borusan Sanat tarafından Koşullar, Gizlilik Koşulları ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Site’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Site’nin kullanılması ile Kullanıcı bu güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.
  3. Kullanıcı bilgilerine ilişkin düzenlemeler Gizlilik Koşulları kapsamında düzenlenmekte olup, Borusan Sanat Kullanıcı bilgilerini işbu Koşullar ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsam dışında kullanamaz ve üçüncü kişilere açıklayamaz. Bazı durumlarda, Borusan Sanat çerezler (cookie) aracılığıyla kişisel olmayan veri toplayabilir. Bu bilgiler Kullanıcılar’ı daha iyi anlamak ve Site’nin kullanılabilirliği, performansı ve etkinliğini artırmak için kullanılır. Kullanıcı, bilgilerinin bu şekilde kullanılmasına izin verdiğini kabul eder.

 5. Sorumluluğun Sınırlandırılması
  1. Borusan Sanat, Site’ye girilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması, Site üzerinden gerçekleşen işlemlerin kesintiye uğraması, veri kaybı başta olmak üzere Site’nin kullanımı neticesinde doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Borusan Sanat, kâr kaybı, şerefiye ve itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Site’nin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır.
  2. Site’de yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden veya bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemler sonucu meydana gelebilecek hiçbir maddi ve manevi zarardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği muhtelif zarardan Borusan Sanat sorumlu tutulamaz.
  3. Kullanıcı, Site üzerinden Borusan Sanat’ın kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmet veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilerin herhangi bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar, içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Borusan Sanat’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
  4. Site ve Site kapsamındaki özellikler ve sair içerikler Site’de yer aldığı şekliyle sunulmakta olup, bu kapsamda Borusan Sanat’ın bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Borusan Sanat, işbu Koşullar kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.
  5. Kullanıcı, Site ve Site üzerinden sunulan hizmetlere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Borusan Sanat’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Site’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.
  6. Kullanıcı, Borusan Sanat’ın Site’ye virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Site’den yahut Site’ye bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini ve Borusan Sanat’ın yazılıma ilişkin olarak destek, bakım, güncelleme veya yeni versiyonlar sağlama yükümlülüğünün olmadığını bildiğini kabul etmektedir.

 6. Uyuşmazlıkların Çözümü
  1. Bu Koşullar ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Koşullar’ın uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.