Kurucunun Mesajı

Kurucumuz ve onursal başkanımız Asım Kocabıyık’ın mütevazı bir başlangıçtan Türkiye’nin yenilikçi, daima ileriyi hedefleyen en büyük sanayi topluluklarından birine dönüştürdüğü Borusan’ı ondan devralan biz ikinci kuşak da onun mirasını devam ettirmeyi görev bildik. Onun vizyonu, ilkeleri ve Borusan’ın ayrılmaz bir parçası haline getirdiği kurum felsefesini hem biz hem tüm Borusanlılar benimsedi. Bugün seksen yılı geride bırakan grubumuza baktığımızda profesyonelce yönetilen, verimli çalışan, küreselleşen dünyada modern bir topluluk olarak var olan bir Borusan görüyorum.

Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda işleyişi, üretim kalitesi ve kurum kültürüyle sektörünün önde gelen firmalarından oluşan grubumuz hızla ilerleyen 21. yüzyılın küreselleşen dünyasında sağlam adımlarla ilerliyor.

Ancak Borusan’ı bir grup olarak değerli kılan diğer bir yönünün de, Asım Bey’in, sosyal sorumluluk kavramının henüz sözünün edilmediği bir dönemde, yöneldiği eğitimi destek çalışmalarıyla başlayan ve bizlerin de bu bilinçle devam ettiregeldiğimiz kültür ve sanat etkinlikleri ile topluma yaptığımız katkı olduğunu söylemek gerekir.

Borusan için Türkiye insanının çağdaş, insani değerlere önem veren, gelişmiş ve modern zihniyetli bir topluma dönüşmesi de en az kendi faaliyetleri kadar önemli. Bu hedefler açısından eğitim, kültür ve sanatın hayati bir önem taşıdığını düşünüyoruz.

Bu çerçevede, Asım Bey’in kurduğu ve eğitim çalışmalarına odaklı Asım Kocabıyık Kültür ve Eğitim Vakfı ile klasik müzik sevgisini yaygınlaştırmak, bu alanda eğitim görenleri desteklemek ve insanımıza iyi müziği ulaştırmak amacıyla kurduğumuz Borusan Sanat’ı, Borusan’ın kurumsal koleksiyonunu sergilemenin yanı sıra düzenlediği çağdaş sanat sergileriyle görsel sanatlar alanında önemli bir boşluğu doldurduğuna inandığımız Borusan Contemporary’yi tek bir çatı altında topladık ve Borusan Kocabıyık Vakfı adıyla üç an alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu üçü arasında kurucusu olduğum Borusan Sanat’ın benim için ayrı bir önemi var. Klasik müzik lise yıllarında tanıştığım ve benim için çok yüksek değeri olan bir sanat formu. Bugün klasik müziği bir bireysel gelişim aracı olmanın ötesinde, toplumsal gelişmişlik göstergesi ve kültürleri birbiriyle kaynaştırma gücüne sahip yüksek bir sanat türü olarak kabul ediyorum. Borusan Sanat’ın bu sanat formunun Türkiye’de yaygınlaşması ve benimsenmesi için yürüttüğü tüm çalışmaları da gururla takip ediyor ve destekliyorum.

Sayın Gürer Aykal’ın öncülüğünde 1999’da kurduğumuz Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), adeta Borusan Sanat’ı etrafında şekillendiren bir güç oldu. Yirmi beş yılı geride bırakan orkestramız, bugün Borusan’ın kültür sanat alanındaki en büyük markasına dönüştü ve yıllardır üyelerinin, şeflerinin ve Borusan Sanat ekibinin özverili çalışmalarıyla binlerce dinleyiciye iyi müziği ulaştırdı.

Orkestramız için koyduğumuz en önemli hedef orta vadede onu Avrupa’nın en iyi senfonik toplulukları arasında görmek. Zaman içerisinde repertuvarındaki zenginleşme, başarılı albüm kayıtları ve yurtdışı konserleri ile bu hedefe doğru ilerlediklerini de mutlulukla izliyorum.

Borusan Sanat deyince, bugün ülkenin en iyi oda topluluklarından birine dönüşen Borusan Quartet’i, artık İTÜ MİAM bünyesinde çok daha geniş bir kitleye hizmet eden müzik kütüphanemizi, belki de Borusan Contemporary’nin temelleri olarak kabul edebileceğimiz ve zamanının öncü sergilere imza atan Borusan Sanat Galerisi’ni, bir rezidans programı olarak genç sanatçılarımıza çalışma alanı ve yapıtlarını sergileme imkânı sunmuş olan ArtCenter/İstanbul’u, içeriği ve fotoğraflarının kalitesiyle sanat yapıtı değerinde kitaplar üreten Ertuğ & Kocabıyık Yayınları’nı ve düzenlediği yeni ve alternatif müzik konserleri ve sergiler ile Borusan Sanat’ın sokağa açılan kapısı olan Borusan Müzik Evi’ni de anmak gerekir.

Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz kapsamında 50 yılı aşkın süredir İstanbul Müzik Festivali’ne verdiğimiz destek de hem ülkemizin bu en önemli klasik müzik etkinliğinin gelişmesi hem de BİFO’nun sürekli orkestrası olarak bu değerli etkinlikle daha fazla dinleyiciye ulaşması açısından bizim için büyük önem taşıyor.

Uzun yıllar boyunca farklı girişimlerle kültür ve sanatı destekledik ve bugün çok daha kurumsal bir çerçevede ve daha verimli bir bünyede bu çalışmalarımızı sürdürmeye kararlıyız. Borusan Sanat ile klasik müzik, Borusan Contemporary ile çağdaş sanat ve her ikisinin bağlı olduğu Borusan Kocabıyık Vakfı ile eğitim çalışmalarımızın sürekliliğini sağlamak ve niteliğini, işlerimizde de olduğu gibi, daima yukarı taşımak en önemli hedefimiz.

Eğitim, kültür ve sanata erişim her insanın en temel hakları arasında yer alır. Borusan, toplumumuza bu imkânı sunarak onlarla beraber gelişmek ve çağdaş bir Türkiye’nin oluşumuna katkıda bulunma kararlılığıyla çalışmalarını sürdürecektir.

A. Ahmet Kocabıyık
Yönetim Kurulu Başkanı
Borusan Holding

Sayfayı Paylaş