Borusan Sanat Galerisi

1997 yılında açılan Borusan Sanat Galerisi, Borusan’ın kültür sanat alanındaki yeni hedefleri doğrultusunda 2006 yılının Nisan ayı itibariyle faaliyetini sonlandırdı. Bu süre içinde 54 adet sergiye ev sahipliği yapan Borusan Sanat Galeri'si arşivine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 • 2006
 • Modernizmin Arabulucusu: Motif

  Ocak 2006 - Mart 2006

  Borusan Sanat Galerisi

  Bu sergi, Türkiye düşüncesinden yola çıkarak motif sistemlerine görsel ve tarihsel olarak bakmaktadır. Burada modern terimini, modernizmin yenilikçilik kavramını, bilginin düzenli birikimini, teknoloji ile teknolojinin toplum ve çağdaş sanat üzerindeki etkilerini çağrıştıran anlamıyla ele alacağım.

  Küratör: Michele Thursz

 • 2005
 • Eğlenceyle Uğraşanlar

  Kasım 2005 - Ocak 2006

  Borusan Sanat Galerisi

  Çağdaş görsel sanatta Neşe ve Oyun kavramlarını Lorraine Burrell, Peter Liversidge ve Antonio Riello'nun yapıtlarıyla incelemek düşüncesi bu serginin başlangıç noktasını oluşturur. Gerçekte araştırmamız tek bir soruyla başladı. Neşe ile Oyun arasındaki ilişkinin doğası nedir? Oynamak sözcüğü İngilizce'de belirsiz bir sözcüktür. Olası anlamlarından bazıları oyuncakları kullanmak, sahnede rol yapmak, spor oyunları oynamak, hatta daha genel anlamıyla işleri pek fazla ciddiye almamak da olsa, "kurallara uymak" anlamıyla da ilişkilidir.

  Küratörler: Hugh Mulholland, Vittorio Urbani

 • Yeryüzü Hazları Bahçesi

  Ekim 2005 - Kasım 2005

  Borusan Sanat Galerisi

  Zamanın geçişi ve bu süreçte yaşanan dönüşümler ve çürüme, Barbara ve Zafer Baran'ın ortak çalışmalarının ana temasını oluşturuyor.

  1980'li yılların başında Londra'da Goldsmiths Koleji'nde okurken tanışan ikili, o yıllardan bu yana -hem tek başlarına hem birlikte- fotoğraf alanında çalışıyorlar.

  Uzun ortak geçmişleri süresince ürettikleri çeşitli projelerde, yanıltıcı bir eklektik yön bulmak mümkün. Borusan Sanat Galerisi'nde daha önce sergiledikleri projeyle bu mekândaki yeni projelerini karşılaştıracak olursak, ne demek istediğim daha iyi anlaşılabilir.

  Küratör: Anne-Marie Eze

 • Yeni Öneriler - Yeni Önermeler 14

  Temmuz 2005 - Ekim 2005

  Borusan Sanat Galerisi

  Bu yıl, Yeni Öneriler-Yeni Önermeler sergisinin 13. ve 14. düzenleniyor. 1998 yılından bu yana yaz aylarında bazen tek bir sergi halinde, bazen iki aşamalı olarak gerçekleştirilen bu etkinlik, öyle görünüyor ki, amacına ulaşıyor: Başından beri Türkiye'deki genç sanatçılar için bir tür ilk durak olmayı hedeflemiş olan sergiye, artık Türkiye'nin dört bir yanından 100'e yakın dosya gönderiliyor.

  Küratör: Ahu Antmen

 • Yeni Öneriler / Yeni Önermeler 13

  Haziran 2005 - Temmuz 2005

  Borusan Sanat Galerisi

  Bu yıl, Yeni Öneriler-Yeni Önermeler sergisinin 13. ve 14.'sü düzenleniyor. 1998 yılından bu yana yaz aylarında bazen tek bir sergi halinde, bazen iki aşamalı olarak gerçekleştirilen bu etkinlik, öyle görünüyor ki, amacına ulaşıyor: Başından beri Türkiye'deki genç sanatçılar için bir tür ilk durak olmayı hedeflemiş olan sergiye, artık Türkiye'nin dört bir yanından 100'e yakın dosya gönderiliyor.

  Küratör: Ahu Antmen

 • Uzaklığı Belgele II

  Mart 2005 - Mayıs 2005

  Borusan Sanat Galerisi

  2003'de Los Angeles'te Santa Monica'da Crazyspace için tasarımlanan sergi iki metropol arasındaki coğrafi ve kültürel uzaklıkla ilgili iki gerçeği irdeliyordu. Bu iki kent arasındaki en temel benzerlik, bunların Avrupa ve ABD'nin değişmez merkezlerine ve Berlin-Paris-Londra-New York çağdaş sanat piyasası ve sistem aksına oranla çevrel alanlar olarak geçmişte sahip oldukları merkezkaç konumdur. Başka bir ortak düzlem de küresel insan hareketlerinin potası olarak sahip oldukları postmodern merkezcil durumdur. Her iki kentin de Asya ve Pasifik denilen o uçsuz bucaksız alanların iki ucunu kucaklayarak Doğu uygarlıkları için bir eşik oluşturduklarını anımsamak gerekir.

  Küratör: Beral Madra

 • Sesler, Geceyle Büyüyenler

  Ocak 2005 - Mart 2005

  Borusan Sanat Galerisi

  Sesler, Geceyle Büyüyenler Paul Celan'ın Sprachgitter isimli şiir kitabında yer alan bir dizeden ("Stimmen, nachtdurchwachsen, Stränge") esinlenerek geliştirilmiş bir başlık. Kendine özgü "kapalı imgeleriyle" tanınan Celan (1920-1970), şiirlerini anadili olmamasına rağmen Almanca yazmıştır. Şiirlerinde devreye soktuğu dil, günlük kullanımdaki anlamların dışında farklı açılımlara sahip olduğundan, karşıtını da içeren kavramlara ışık tutan hermetik bir dildir. Celan'ın şiirinde "belirginsizliğin," "sessizliğin" şekillendirildiği bir atmosferin ön plana çıktığı görülür. Şair bu kavramlarıyla bir yandan Alman dilinin sentaks yapısını altüst ederken, öte yandan anlamları anlamsızlığa sürükleyen paradoks çıkışlar da yaparak, belirli "resimler" (imgeler) için çerçeveler oluşturur. Okuyucu bu çerçeveleri nasıl yorumlayacağı konusunda yönlendirilmez. İmgenin dönüştürülmesinde şiirin izlediği bu radikal tavır, Celan'ın yaratı ekseninde önemli bir rol oynar.

  Küratör: Necmi Sönmez

 • 2004
 • Rebecca Horn

  Ekim 2004 - Aralık 2004

  Borusan Sanat Galerisi

  Günümüz Alman sanatının en yaratıcı ve çok yönlü sanatçılarından biri olarak nitelendirilen Rebecca Horn, meslek yaşamının doruk noktasına 1994 yılında New York Guggenheim Müzesi'nde gerçekleştirilen retrospektif sergi ile ulaştı. Bu retrospektif daha sonra Berlin'deki New National Gallery ile Viyana'da Kuntshalle'de de tekrarlanmıştı.

 • Buharlaşmalar

  Eylül 2004 - Ekim 2004

  Borusan Sanat Galerisi

  İtalya' da yaşayan İran kökenli sanatçı Bizhan Bassiri 15 Eylül - 9 Ekim tarihlerinde Borusan Sanat Galerisi'nde, Beral Madra küratörlüğünde, galerinin kişisel sergiler programı kapsamında yer alan bir yerleştirme gerçekleştiriyor ve Nisan 2004'te MSGSÜ'nün Tophane-i Amire binasında düzenlenen "Kökenler" sergisinin kataloğunu sunuyor.

  Küratör: Beral Madra

 • Yeni Öneriler / Yeni Önermeler 12

  Haziran 2004 - Ağustos 2004

  Borusan Sanat Galerisi

  Bu yıl on ikincisi gerçekleştirilen Yeni Öneriler-Yeni Önermeler'e "Yeminli Güncel Sanatçı-Bir Güncel Sanat Projesi" başlıklı işiyle seçilen Volkan Aslan, yaşadığımız ortamın dinamiklerini sorgulayan tavrıyla sergiyi önemli bir eleştiri zeminine dönüştürecek gibi görünüyor: Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencisi olan genç sanatçı, kendi adına bastırdığı kartvizitinde "konseptli sergilere iş üretilir, her nevi güncel sanat işleri itina ile hazırlanır, küratörlerden sipariş alınır" gibi becerilerini sunarken, bir tür ironik anti-manifesto niteliğinde olan "Güncel Sanatçı Andı"nda da pek çok genç sanatçının içine düştüğü duruma tercüman oluyor.

  Küratör: Ahu Antmen

 • Sessiz Çığlıklar, Karmaşık Rüyalar

  Nisan 2004 - Haziran 2004

  Borusan Sanat Galerisi

  Her türlü tarihsel oluşum, zaman sürecinde er ya da geç tek bir terimle tanımlanmaya başlanır. Bu, sözgelimi, sanat, kadınlık ve dil gibi olgular için de geçerlidir. Mağara resimlerinden klasik Batı resminin çıplaklarına uzanan tarihsel bir süreçte sanat olgusunun, kadınlığın belli biçimleriyle ilişkili olduğu şüphe götürmez. Kadınlar, tarih boyunca sanatın konusu olmuşlar, ayrıca birer sanatçı olarak tarih sahnesine çıkmaya başlamalarıyla sanatın kendi dişilliğinin de öznesi haline gelmişlerdir (tabii ancak bildiğimiz, varlığından haberdar olduğumuz kadın sanatçıların geçmişine kadar uzanabiliyoruz). Kadın ile dil arasındaki ilişki -ve dolaylı olarak da bunların sanatla bağlantısı- ise, esas olarak psikanaliz sayesinde kurulmuş, modern kültürün önemli konularından biri haline gelmiştir.

  Küratör: Matthias Arndt

 • Şahane Seyahat Acentesi

  Ocak 2004 - Nisan 2004

  Borusan Sanat Galerisi

  Şahane Seyahat Acentesi (27 Ocak - Şahane Seyahat Acentesi başlıklı sergi, Çin, Kore, Japonya ve Hindistan gibi ülkelerden çok sayıda Asyalı sanatçıyı bir araya getiriyor. Asya ve Avrupa'nın kesiştiği İstanbul'dan Seza Paker ile Fransa'nın tarihsel anlamda Hindicini bölgesiyle ilintisi olan güney kenti Nice'ten G. Caty de bu sanatçıların arasında. Hepsinin temel bir ortak noktası var: Her biri, doğduğu yer ile yabancı ülkeler arasında gidip geliyor. Şahane Seyahat Acentesi'ndeki tek Avrupalı sanatçı olan G. Caty de doğduğu ülkeden başka yerlerde yaşayıp çalışması açısından onlardan biri sayılabilir. Nice'li sanatçı, Brezilya, Afrika ve dünyanın başka bölgelerinde yaşadı ve çalıştı.)

  Küratör: Young Chul Lee

 • 2003
 • Eller İşe, Düşünceler Tanrı'ya

  Kasım 2003 - Ocak 2004

  Borusan Sanat Galerisi

  Bir sanatçı ancak, hazırlama ve yaratma süreçleri, teknik ve sanatsal süreçler, maddi ve manevi olgular, proje ve nesne gibi meseleler hep bir arada ve hiç kesintisiz uygun koşulları oluşturduğunda huzur içinde çalışabilir.

  Küratör: Elga Wimmer

 • Kopyala, Çal, Paylaş

  Ekim 2003 - Kasım 2003

  Borusan Sanat Galerisi

  Kültürün ruhu ele geçirildi - ya da belki geçirilmedi, çünkü iletişimin doğasında mülkiyet yok ki. Ama arketipsel anların kullanımı, ona sahip olanlara kısa yoldan iletişimsel bir donanım ve güç kazandırarak İKON yaratabilme olanağı veriyor.

  Küratör: Michele Thursz

 • Evrensel Yabancılar

  Şubat 2003 - Nisan 2003

  Borusan Sanat Galerisi

  "Bazen kendimi sürekli bir akış halinde hissediyorum. Çoğu kimsenin fazlasıyla önem atfettiği sabit bir benlik düşüncesine yeğlediğim bir hal bu. Süregiden bir akış söz konusu (...). Tümüyle emin olmasam da bunun bir tür özgürlük olduğunu düşünmek hoşuma gidiyor."
  Edward W. Said, Yersizlik: Anılar, New York, 1999.

  Küratör: Rosa Martinez

 • 2002
 • Kendi Portresi

  Aralık 2002 - Şubat 2003

  Borusan Sanat Galerisi

  Sanatçının "kendi portresi" üstüne bir sergi yapmak istememin belirgin nedenleri var. Günümüz sergi sistemi (sanat yapıtının tüketim ekonomisindeki işlevini taşıması ve kitlelerle buluşması anlamında) küratörleri, en uç noktada 'aziz' mertebesine yükselterek öne çıkarıyor. Serginin gerçek öznesi ve sanat yapıtının sorumlu/sorunlu taşıyıcısı sanatçı 'nın bu durumla nasıl hesaplaşığının en çok, kendini yapıtın öznesi olarak sunduğu işlerde izlenebilir; çünkü o, bu tür bir yapıtla kendisi ve küratör arasına geçilmez sınırı koymakta, küratörün ulaşamadığı birşeyi gerçekleştiriyor.

  Küratör: Beral Madra

 • Fetiş: Düşleyen İnsan

  Ekim 2002 - Kasım 2002

  Borusan Sanat Galerisi

  Fetiş Düşleyen İnsan başlıklı sergi, teknoloji, tüketim kültürü ve iletişim kanallarının figürün tarihsel temsili üzerindeki etkisini tartışmaya açan bir zemin yaratıyor. Amaç, güncel sanatsal ve tarihsel pratiklerin, "Medya-Sonrası" olarak tanımlayabileceğimiz alana nasıl sıçradıklarını gösterebilmek; bu alan, sanatsal pratiklerin sınırlarını belirleyen ticari dağıtım ağı mekanizmalarıyla ilgili gelişmeleri kapsıyor ve bütün medyaların eylemlerini, zamanın 'manzarasına uygun bağlamlar içinde yeni baştan kurgulayarak kendine mal ediyor.

  Küratör: Michele Thursz

 • Yeni Metropolis

  Ekim 2002 - Kasım 2002

  Borusan Sanat Galerisi

  Yeni Öneriler - Yeni Önermeler 7 Türkiye'de, üstelik sanat ortamında, birtakım oluşumların yılları doldurduğunu görmek, zaman içinde olgunlaşmasını izlemek, idealizminden ve niteliğinden bir şey yitirmeden bir gelenek haline gelişine tanık olmak hemen hemen olanaksız gibi. Özellikle bu nedenle, Borusan Sanat Galerisi'nin "Yeni Öneriler-Yeni Önermeler" sergilerinin yedincisine ulaşmış olması sevindiricidir. Sanat dünyasında adını duyurmaya aday genç sanatçıları keşfetmek ve desteklemek amacıyla gerçekleştirilen bu sergiler, projeyi ortama kazandıran Beral Madra'nın da dediği gibi aslında bir tür "aciliyet" içermektedir gerçekten de; biliyormusunuz, Türkiye'de bugün yirmiye yakın güzel sanatlar fakültesi bulunmaktadır.

  Küratör: Ahu Antmen

 • Yeni Öneriler / Yeni Önermeler 9

  Ağustos 2002 - Eylül 2002

  Borusan Sanat Galerisi

  Fovizm sözcüğu, bilindiği gibi, ilk sergilerini 1905 yılında birlikte açan bir grup genç sanatçının avangard yaklaşımını çaresizce tanımlamak için kullanılmış; bu akımın temsilcileri arasında sayılan Matisse en yaşlıları -o sıralar 36 yaşında- Ötekiler 20'lerinde. Kübizmin temellerinin atıldığı dönemde Picasso 26, Braque ise 25 yaşında. Marinetti Fütürist Manifesto'yu yayımladığında 33 yaşında ama, bu akım çerçevesinde bir araya gelen Balla dışındaki ressamlarda osıralar 20'li yaşlarında.

  Küratör: Ahu Antmen

 • Yeni Öneriler / Yeni Önermeler 8

  Haziran 2002 - Ağustos 2002

  Borusan Sanat Galerisi

  Fovizm sözcüğu, bilindiği gibi, ilk sergilerini 1905 yılında birlikte açan bir grup genç sanatçının avangard yaklaşımını çaresizce tanımlamak için kullanılmış; bu akımın temsilcileri arasında sayılan Matisse en yaşlıları -o sıralar 36 yaşında- Ötekiler 20'lerinde. Kübizmin temellerinin atıldığı dönemde Picasso 26, Braque ise 25 yaşında. Marinetti Fütürist Manifesto'yu yayımladığında 33 yaşında ama, bu akım çerçevesinde bir araya gelen Balla dışındaki ressamlarda osıralar 20'li yaşlarında.

  Küratör: Ahu Antmen

 • Sahte / Gerçek

  Nisan 2002 - Mayıs 2002

  Borusan Sanat Galerisi

  Günümüzde, yapay ortamların, kurmaca karakterlerin, gerçek olanların yerine geçmesi giderek geçerliliği artan bir durum. Bu gelişmeleri en radikal şekilde Japonya'da gözlemliyoruz. Cam kubbelerin altında; yapay sahiller, dalgalar, güneş ışığı ve kum görünümü yaratılarak, hiç gerçek sahil görmemiş çocuklar bu sahici olmayan kıyılarda oynayıp "gerçekmişcesine" keyif alıyorlar. İşadamları ise yüksek binalarda kurulan yapay golf sahalarında golf oynuyorlar. Japonya'daki okullarda çocuklar batıdaki çizgi romanların karşılığı olan hatta daha fazla okunan, manga kitaplarından okumayı öğreniyorlar. İncil bile manga kitabı karakterleri ile öğretiliyor.

  Küratör: Elga Wimmer

 • Kayıp Adımlar

  Şubat 2002 - Mart 2002

  Borusan Sanat Galerisi

  İspanya'da yeni demokratik hükümetlerin 1977 yılından bu yana sürdürdüğü politikalar. 1986 yılında Avrupa Ortak Pazarı'na giriş ve 2002 yılında, tam da Euro telaşının başladığı sırada Avrupa Birliği'ne başkanlık görevi, ülkemizi Batı dünyasındaki politik ve ekonomik gelişmelerin yakın takipçisi haline getirdi. Sanat dünyasında ise, tarihsel avangard'ın iflası ve göreceli başarısızlığı içinden Picasso, Miro ve Dali gibi olağanustu sanatçılar çıktı. Bu sanatçılar, meslek hayatlarını geliştirebilecekleri uygun bir ortam sunmadığı için ülkelerini terk etmek durumunda kalmışlardı.

  Küratör: Rosa Martinez

 • 2001
 • Itırlı Bahçe

  Aralık 2001 - Ocak 2002

  Borusan Sanat Galerisi

  Doğu ve Batı arasında Saptana(maya)n Titreşimler Venedik ve İstanbul arasındaki coğrafi, ekonomik ve kültürel alış verişin derin bağları ve tarihsel kalkanı içinde, Beral Madra ve Vittorio Urbani'nin dostluğu ve ortak çalışması, yeni ve verimli bir sanat alış verişini olanaklı kıldı.

  Küratör: Beral Madra

 • Yeni Öneriler / Yeni Önermeler 7

  Temmuz 2001 - Eylül 2001

  Borusan Sanat Galerisi

  Öneriler - Yeni Önermeler 7Türkiye'de, üstelik sanat ortamında, birtakım oluşumların yılları doldurduğunu görmek, zaman içinde olgunlaşmasını izlemek, idealizminden ve niteliğinden bir şey yitirmeden bir gelenek haline gelişine tanık olmak hemen hemen olanaksız gibi. Özellikle bu nedenle, Borusan Sanat Galerisi'nin "Yeni Öneriler-Yeni Önermeler" sergilerinin yedincisine ulaşmış olması sevindiricidir. Sanat dünyasında adını duyurmaya aday genç sanatçıları keşfetmek ve desteklemek amacıyla gerçekleştirilen bu sergiler, projeyi ortama kazandıran Beral Madra'nın da dediği gibi aslında bir tür "aciliyet" içermektedir gerçekten de; biliyormusunuz, Türkiye'de bugün yirmiye yakın güzel sanatlar fakültesi bulunmaktadır.

 • Yeni Öneriler / Yeni Önermeler 6

  Haziran 2001 - Temmuz 2001

  Borusan Sanat Galerisi

  Her yıl yüzlerce mezun veren bu okullardan potansiyel taşıyan genç sanatçı adaylarını keşfetmek, ortamın galeri yöneticilerine, küratörlerine, eleştirmenlerine düşmektedir. Borusan Sanat Galerisi, kendi üzerine düşeni bir tür 'ilk vitrin' oluşturarak gerçekleştiriyor. Türkiye'nin dört bir yanından adaylar arasından sanat ortamının profesyonelleri tarafından yapılan bu seçkileri dikkatle izlemek, gerçekten çok zor koşullarda kendini var edebilen bu genç insanların sanat ortamına nasıl bir gelecek vaat ettiklerini izlemek de hepimizin ortak sorumluluğu.

  Küratör: Ahu Antmen

 • Arzulanan

  Nisan 2001 - Mayıs 2001

  Borusan Sanat Galerisi

  Les Voluptes / Arzulananlar, çağdaş sanatta bedenin ten ve şehvet durumunu inceler. Sergi, çoğunlukla doğu dünyasında var olan güzellik idealini vurgulayan geleneksel ve tarihsel referanslarından ortaya çıkan imgeleri anlatır.

  Bu kavramlarla çalışan Rubens, Delacroix, Renoir ve Mattisse gibi sanatçılar, şehvetli bedeni toplumda ve mitte kadınlık gücünün bir sembolü olarak vurgulayarak eti yüceltmişlerdir.

  Küratör: Elga Wimmer

 • Çifte Bela

  Şubat 2001 - Mart 2001

  Borusan Sanat Galerisi

  Postmodern felsefeden bu yana "benzer kimse" ya da "çifte olma" tartışma konusudur. Bu tartışma toplumsal, siyasal ve dahası tarihsel düşünce modelleriyle de tamamlandığına göre, bu tozu dumana katan estetik bulguda değişen birşey yoktur.

  Birisinin ayırt edilemiyecek kadar benzeri ya da çifte olma birçok genç sanatçının konusudur; dünyanın çifte olma fenomenine ya da "ben"in çok biçimliliğine soğuk bakamıyorlar. Çifte Bela sergisi, öncelikle bu konuya bağlı olan ya da bu konuyla çözüme ulaşan duygusal birikime ve kişisel hiddete tanık olmaktadır.

  Küratör: Matthias Arndt

 • 2000
 • İstanbul Gidiş - Dönüş III

  Ekim 2000 - Kasım 2000

  Borusan Sanat Galerisi

  Bu sergi, "İstanbul Gidiş-Dönüş" dizisinin üçüncüsüdür. Göçebe sanatçıların yaşamlarına, çalışmalarına, duyarlılık, bilinç ve tutkularına bakmayı amaçlar. Göçebe sanatçı, yokluğu sırasında bir vakum, ortaya çıkışında bir nimbüs oluşturarak, zaman zaman ve sıklıkla kendi ülkesine geri döner.

  Küratör: Beral Madra

 • Müziğin Rengi

  Eylül 2000 - Eylül 2000

  Borusan Sanat Galerisi

  Borusan Kültür ve Sanat Merkezi'nin "Müziğin Rengi "adı altında geliştirdiği proje ile ilgili sergi ve workshop 15-23 Eylül 2000 tarihleri arasında Borusan Sanat Galerisinde gerçekleşecek.

  Sergi mekanında sunulan üç yıllık çalışmanın ürünlerinin yanısıra gerçekleştirilecek olan workshop etkinliklerinde, katılımcılar, küçük gruplar halinde dev boyutlu bir saç levha üstüne geometrik biçimli kumaş parçalarını mıknatıs vasıtası ile yerleştirilip, müzik eşliğinde ortak soyut kompozisyonlar meydana getirecekler. Aynı zamanda renkli kablolarla üç boyutlu tasarıların oluşturulması planlanmaktadır.

  Küratör: Beral Madra

 • Yeni Öneriler / Yeni Önermeler 5

  Ağustos 2000 - Ağustos 2000

  Borusan Sanat Galerisi

  Yeni Öneriler, Yeni Önermeler sergisi, sanat ortamına çıkmaya hazırlanan genç sanatçıları keşfetme, destekleme ve tanıtma amacını taşıyor. Başlangıcından bu güne onlarca genç sanatçı bu olanağı kullandı.

  Üniversitelerin Sanat Fakültelerini bitiren sanatçı adayları yakın geleceğin sanat ortamını oluşturmak üzere profesyonelliğe adım atarken, aşılması güç engellerle karşı karşıya olduklarını biliyorlar, ama kendilerini bize kabul ettirme gibi kaygıları yok; çünkü toplumsal çözülmeler, ekonomik-siyasal çöküntüler ve çevresel felaketlerin sarstığı bir dünyada, onlara çok iş düştüğünün bilincindeler.

  Küratör: Beral Madra

 • Gökyüzünün Kutsanması

  Mayıs 2000 - Haziran 2000

  Borusan Sanat Galerisi

  Gökyüzünün daima derin ve kutsal bir anlamı olmuştur. İçgüdüsel bir süreçte insan, gökyüzünü tanrıların mekanı olarak algılamıştır. Böylelikle kutsal bir yoldan, ölümsüzlerin yaşadığı tepeye tırmanmak, öylesine efsanevi bir paradigmadır ki bu, zamanın başlangıcından beri hemen her toplumun düşüncesinin merkezi olmuştur.

 • Beuys Desenler Nesneler Baskılar

  Mart 2000 - Mayıs 2000

  Borusan Sanat Galerisi

  Genelde toplumun aklında Joseph Beuys'a ilişkin düşünceler onu anlayamamakla ona hayran olmak arasında değişip durur. Oldukça benzer bir biçimde, sanatçının yaşamını ve yapıtlarını inceleyip yorumlamaya çalışanlar ise herhangi bir anlaşmaya varamamıştır.Beuys'un dosyalanıp sanat tarihinin o güvercin kümeslerinden birine iç rahatlığıyla kaldırılabilmesini sağlayacak bir uzlaşmaya varılmamış olmasının ise neredeyse kutlanacak bir şey olduğu söylenebilir. Kuşkucular onu bir şarlatan olmakla suçladı.

 • Akdeniz Metaforları II Lübnan'dan Çağdaş Sanat

  Şubat 2000 - Mart 2000

  Borusan Sanat Galerisi

  Akdeniz gibi, doğa, tarih ve kültürün olağanüstü bireşimler ve çözülmeler oluşturduğu başka bir bölge var mı, dünyada? Ve bu bölge, küresellik denilen yüzyıl sonu anaforu içinde neler yaşıyor? Gerçekte bu bölge için hiç de yeni olmayan, başka zamanlarda başka adlar taşıyan bu küresellik, burada hangi yeni bireşimlere ya da âyrışımlara neden olacak?

  Dinlerin, kültürlerin, ırkların, çözülmesi olanaksız düğümler oluşturduğu bu coğrafyada, bu yüzyıl boyunca yaşananların sonuçlarını nasıl değerlendiriyoruz?

  Küratör: Beral Madra

 • 1999
 • Ruh ve Beden için Çoğaltmalar

  Aralık 1999 - Ocak 2000

  Borusan Sanat Galerisi

  Borusan Sanat Galerisi, ünlü sanatçılar, mimarlar, tasarımcılar, illüstratörler ve şairler tarafından tasarlanmış ve tanınmış takı tasarımcıları tarafından uygulaması yapılmış yeni bir çoğaltmalar dizisi sunuyor. Bu koleksiyona, takının geleneksel ve çağdaş işlevi ve anlamı ile ilişkili olarak "Ruh ve Beden için Çoğaltmalar" adını verdik.

  Küratör: Beral Madra

 • İstanbul Gidiş - Dönüş II

  Kasım 1999 - Aralık 1999

  Borusan Sanat Galerisi

  Çağdaş dünyada varolmanın getirdiği köklü belirsizlik duygusundan söz eden sosyolog Nikos Papastergiadis, 'göç' ve 'sürgünlük' olgularını yalnızca 'gitmekten kaynaklanan travmalar, sosyal adaletsizlikteki dengesizlikler, diller arasındaki yanlış anlaşılmalar, özgürlük düşleri ve dönüş için bir nostalji beslemek' açısından değil, daha geniş çağrışımlarıyla ele alarak, 'modern durum'un bir metaforu olarak görüyor.

  Küratör: Beral Madra

 • Konuklar ve Yabancılar: Rossini Türkiye'de

  Eylül 1999 - Kasım 1999

  Borusan Sanat Galerisi

  Borusan Sanat Galerisi, 1999-2000 etkinliğini, Kavramsal Sanatın babası olarak nitelendirilen Joseph Kosuth'un, Borusan Sanat Galerisi için özel olarak tasarladığı 'Konuklar ve Yabancılar : Rossini Türkiye'de' başlıklı yerleştirme ile açıyor.

  Küratör: Beral Madra

 • Yeni Öneriler / Yeni Önermeler 3

  Temmuz 1999 - Temmuz 1999

  Borusan Sanat Galerisi

  Yeni Öneriler, Yeni Önermeler sergisi, sanat ortamına çıkmaya hazırlanan genç sanatçıları keşfetme, destekleme ve tanıtma amacını taşıyor. Bu zamana yayılmış bir amaç değil, bir aciliyet. Üniversitelerin Sanat Fakültelerini bitiren sanatçı adayları yakın geleceğin sanat ortamını oluşturmak üzere profesyonelliğe adım atarken, aşılması güç engellerle kaşı karşıya olduklarını biliyorlar, ama kendilerini bize kabul ettirme gibi bir kaygıları yok; çünkü toplumsal çözülmeler, ekonomik-siyasal çöküntüler ve çevresel felaketlerin sarstığı bir dünyada, gelecek boyutunun odağında olduklarını da biliyorlar. Tam tersine, onlara böyle bir dünyayı hazırlayan bizlerin, onların bu koşullarda neden ve nasıl sanat yaptıklarını öğrenmek ve anlamak gibi bir zorunluluğumuz var; hem onlara karşı sorumluluklarımızı anımsamak, hem de bizden sonra dünyada neler olabileceğini düşünmek/düşlemek gereksinimizi karşılamak için...

 • Akdeniz Metaforları | Mısır'dan Çağdaş Sanat

  Nisan 1999 - Mayıs 1999

  Borusan Sanat Galerisi

  Postmodern felsefeden bu yana "benzer kimse" ya da "çifte olma" tartışma konusudur. Bu tartışma toplumsal, siyasal ve dahası tarihsel düşünce modelleriyle de tamamlandığına göre, bu tozu dumana katan estetik bulguda değişen birşey yoktur.

  Birisinin ayırt edilemiyecek kadar benzeri ya da çifte olma birçok genç sanatçının konusudur; dünyanın çifte olma fenomenine ya da "ben"in çok biçimliliğine soğuk bakamıyorlar. Çifte Bela sergisi, öncelikle bu konuya bağlı olan ya da bu konuyla çözüme ulaşan duygusal birikime ve kişisel hiddete tanık olmaktadır.

  Küratör: Beral Madra

 • Ortak Alanların Oluşturulması Üç Yeni Proje

  Ocak 1999 - Mart 1999

  Borusan Sanat Galerisi

  Ortak Alanların Oluşturulması Üç Yeni Proje (29 Ocak - Bu sergide yer alan yakın döneme ait üç proje günümüz toplumunda "kamusallığın" çeşitliliğini yapının bağlam ve işlevinin insan etkileşimine olan tesirlerini gözlemleyerek açığa çıkarılan özelliklerini betimlemektedir. Bağlam ve işlevi duyarlı biçimde yansıtan kamu alanları, ziyaretçilere, girdikleri ilişkilerin temelinde konumlanmış bir bağ duygusunu, bir "kollektif bilinçaltı"nı aşılar.)

  Küratör: Fumihiko Maki